V našom centre dbáme na kvalitu poskytovaných služieb, pričom presadzujeme holistický prístup ku každému klientovi. Náš skúsený terapeutický tím vníma človeka ako celok, so všetkými jeho bio-psycho-sociálnymi, ale i duchovnými potrebami. Našou vizitkou je spokojný klient.

Prioritou je nutriterapia a nutriprevencia, úprava stravovania pri rôznych somatických a psychických problémoch,  konzervatívne  postupy v riešení problematiky nadváhy a obezity prostredníctvom individuálnych alebo skupinových programov, redukčných pobytov a podporných procedúr. Úspešné v praxi sú dostupné metódy liečby obezity kombináciou diéty, kontrolovanej fyzickej aktivity a zmeny správania za úzkej spolupráci s odborníkmi z oblasti vnútorného lekárstva, endokrinológie, gynekológie, chirurgie, ortopédie a iných odborov.

ČO VŠETKO

PONÚKAME?

Redukcia telesnej hmotnosti

individuálny redukčný program
skupinové redukčné programy
bielkovinová diéta MEDIDIET

Odborné konzultácie

 obezitológia, dietológia, psychológia,
fyzioterapia, úprava stravovacích návykov
pri rôznych zdravotných problémoch

Procedúry a testy

Pohybová aktivita
Masáže a wellness procedúry – liečebné aj relaxačné
Testy potravinovej intolerancie, úprava jedálnička podľa
aktuálnych výsledkov, ponuka RAW a bezlepkových produktov