Proteínová (bielkovinová) diéta

patrí medzi najefektívnejšie metódy na redukciu percenta telesného tuku s dlhodobým účinkom, bez opätovného naberania kilogramov po ukončení diéty v prípade dodržiavania pokynov, zmeny stravovacích návykov a životného štýlu.

Bielkovinová diéta je rokmi overená metóda, podrobne popísaná pred viac ako 40-timi rokmi a dodnes je bežne rozšírenou a používanou hlavne v USA, Kanade, vo Francúzku kde prebiehali rozsiahle výskumy a štúdie.

Bielkovinová diéta podľa protokolu vypracovaného profesorom Blackburnom pozostáva zo štyroch po sebe nasledujúcich fáz, ale redukčný program nastavíme podľa individuálnych potrieb klienta, zdravotného a psychického stavu klienta. Uprednostňujeme individuálny prístup.

Aj keď je bielkovinová diéta pod vedením skúseného nutričného terapeuta veľmi bezpečným nástrojom k redukcii telesnej hmotnosti, existujú niektoré ochorenia alebo stavy, pri ktorých sa nemôže nasadiť.

Hlavné výhody bielkovinovej diéty

 • rýchly úbytok hmotnosti,
 • vymiznutie pocitu hladu,
 • ochrana svalového tkaniva,
 • zlepšenie trávenia,
 • výrazné zníženie rizika kardiovaskulárnych komplikácií,
 • normalizácia glykémie a inzulinémie,
 • úprava hladín krvných tukov.

Indikácie

 • nadváha,
 • hypertenzia,
 • hyperlipidémia – vynikajúce výsledky pri znižovaní hladiny cholesterolu a triglyceridov v krvi,
 • artróza, osteoporóza,
 • hormonálne podmienené zvyšovanie telesnej hmotnosti v období prechodu a menopauzy,
 • celulitída,
 • príprava pred operáciami vyžadujúca si redukciu telesnej hmotnosti – koronárne bypassy, endoprotézy kĺbov, cholecystektómia, liposukcia.

Relatívne kontraindikácie

 • dna (dôležitá je súbežná preventívna liečba),
 • nefrolithiáza (doporučuje sa zvýšený príjem tekutín),
 • cholelithiáza,
 • diabetes liečený perorálnymi antidiabetikami /tabletkami/,
 • hypokalémia,
 • liečba diuretikami,
 • ortostatická hypotenzia,
 • alergia na niektorú zložku prípravkov.

Absolútne kontraindikácie sú pomerne vzácne, ale je dôležité ich rešpektovať

 • normálna telesná hmotnosť, BMI menej ako 25,
 • poruchy príjmu potravy (anorexia nervosa, bulímia nervosa, alkoholizmus, toxikománia),
 • porfýria,
 • závažná obličková alebo pečeňová insuficiencia,
 • diabetes mellitus závislý na podávaní inzulínu,
 • ochorenia krvi, malígne procesy,
 • všetky závažné, život ohrozujúce ochorenia,
 • závažné poruchy srdcového rytmu, infarkt myokardu nie starší ako 6 mesiacov, nestabilná angína pectoris, cievne mozgové príhody nie staršie ako 6 mesiacov,
 • alergia na niektorú zložku prípravkov.

Princíp je veľmi jednoduchý, spočíva v správnom zaradení proteínových jedál do jedálnička klienta. Proteínové jedlá obsahujú vysokokvalitné bielkoviny s nízkou energetickou hodnotou a výrazne obmedzeným obsahom tukov a sacharidov, vďaka čomu nastáva v organizme prednostné odbúravanie tukových zásob za súčasnej ochrany svalov. Jedlá obsahujú extrakty z mlieka, sóje a vaječných bielok, ktorých zvýšený prísun zabezpečuje ochranu svalového tkaniva pred ich využívaním ako zdroja energie a organizmus využíva tukové tkanivo na pokrytie svojich energetických potrieb. V procese štiepenia mastných kyselín pochádzajúcich z tukového tkaniva vznikajú úplne prirodzené zlúčeniny, tzv. ketolátky (kyselina acetoctová, betahydroxymaslová, acetón), ktoré sú nielen energeticky veľmi bohaté, ale majú rad ďalších účinkov /alternatívny zdroj energie pre mozog, schopnosť navodiť pocit nasýtenia, prirodzený euforizujúci účinok/.

Znížený prísun sacharidov vedie k zníženiu hladiny inzulínu, ktorý má hypoglykemický účinok, teda znižuje množstvo glukózy v krvi a antilipolytický účinok (čím vyššia je hladina inzulínu v krvi, tým ťažšie organizmus uvoľňuje rezervné tukové tkanivo ako zdroj energie). Zníženie hladiny inzulínu cestou zníženého prísunu sacharidov v potrave vedie k aktivácii odbúravania rezervného tukového tkaniva organizmu a ochrane svalového tkaniva.

Konzumované prípravky bielkovinovej diéty spolu s povolenými druhmi zeleniny, obsahujú dostatočné množstvo sacharidov (cca 50 g za deň), ktoré sú nevyhnutné pre normálne fungovanie organizmu (najmä centrálnej nervovej sústavy).

Povolené druhy zeleniny taktiež podporujú funkciu čriev (prevencia zápchy), sú zdrojom minerálov a vitamínov. Počas proteínovej diéty je potrebné dodržiavať pitný režim, nakoľko bielkoviny vo zvýšenom množstve mierne zaťažujú, ale nepoškodzujú obličky a dostatočný prísun tekutín počas tejto diéty je veľmi dôležitý. Nakoľko sa organizmus počas bielkovinovej diéty výrazne odvodňuje, čo má za následok strhávanie minerálov, je potrebné tieto minerály do organizmu dodávať externe vo forme vhodných doplnkov stravy. Taktiež je potrebné doplnenie vitamínov a omega mastných kyselín.

Redukčný režim pozostáva zo štyroch za sebou nasledujúcich fáz, vďaka čomu je redukcia postupná a cielená. Každá fáza má svoju významnú úlohu a trvá potrebné časové obdobie. Nutričný terapeut na základe vstupného vyšetrenia odporučí postup redukcie. Nastavenie redukčného režimu je vždy individuálne a osobný prístup ku klientovi zaručuje, že v zásade neexistujú dva rovnaké diétne programy. V priebehu redukčného programu vás naučíme zásady správnej výživy, psychohygieny a pohybovej aktivity. Jednotlivé fázy redukčného režimu sa od seba líšia predovšetkým počtom instantných- proteínových jedál. Dĺžka jednotlivých fáz je individuálna, zohľadňujúca niekoľko vonkajších a vnútorných faktorov.

Prvá fáza: štartovacia – aktívna – najprísnejšia

Jedná sa o fázu s najsilnejším redukčným efektom, priemerný úbytok hmotnosti u zdravých jedincov je 5 – 7 kg za mesiac. Spočíva v úplnej náhrade „pravej stravy“ instantnými proteínovými jedlami, povolenou zeleninou a vaječnými bielkami.

Druhá fáza: redukčná – prechodná

Fáza, pri ktorej dochádza u zdravých jedincov k úbytku 3 až 5 kg za mesiac. Jedná sa o návrat k jednému „pravému – bielkovinovému“ jedlu. Pravé bielkovinové jedlo v podobe živočíšnych bielkovín je možné zaradiť na obed alebo večeru. Naďalej v stave ostávajú minimálne 3 proteínové jedlá. Túto fázu je pod dohľadom nutričného terapeuta možné bez akéhokoľvek zdravotného rizika dodržiavať niekoľko týždňov.

Tretia fáza: prechodná – stabilizačná

Fáza, pri ktorej nastáva úbytok 1 – 2kg za mesiac. V tejto fáze už pristupujeme k zaradeniu 2 pravých jedál a postupne pridávame sacharidové prílohy a ovocie. Dve jedlá naďalej ostávajú instantné. Postupne klienta pripravujeme na návrat k pestrej, hlavne normokalorickej pravidelnej strave.

Štvrtá fáza: dlhodobá stabilizačná fáza

Dôležité je zafixovanie nových stravovacích návykov. V strave klienta je zaradené jedno až 2 proteínové instantné jedlá a tri pravé bielkovinové jedlá. Poslednú fázu nastavíme vždy individuálne na základe individuálnych konzultácii s klientom. Snažíme sa o udržanie rovnováhy medzi energetickým príjmom a výdajom.

Bielkovinová diéta predstavuje spoľahlivo účinný, zdravý a prirodzený spôsob redukcie telesnej hmotnosti. Priebeh redukčného programu ušijeme každému klientovi na mieru. Prípravky sú vyrábané vo Francúzsku z výhradne prírodných surovín, zloženie a technologické spracovanie prípravkov zodpovedá najprísnejším normám platným pre EÚ.